• PSYCHOLOG SZKOLNY

  Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być.
 • KATARZYNA KOWALCZUK

  GABINET - A19

  Telefon: (071) 3112793 wew. 5

 • GODZINY PRACY

   • PONIEDZIAŁEK
   • 7.40 - 12.40

   • WTOREK
   • 8.00 - 12.00

   • ŚRODA
   • 11.00 - 16.30

   • CZWARTEK
   • 11.00 - 16.30

   • PIĄTEK
   • 8.45 - 12.15

   • Zadania psychologa szkolnego:

    1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
      
    2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
      
    3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
      
    4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
      
    5. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
      
    6. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
      
    7. Współpraca z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Unicef w Bielanach Wrocławskich
   • szkola@sisco.pl
   • tel. (+48) 713112793 fax. (+48) 713110483
   • Bielany Wrocławskie ul. Akacjowa 1 55-040 Kobierzyce
 • Galeria zdjęć

  • Szkolny konkurs recytatorski
  • Zdjęcia szkoły