• UWAGA!"Zmiana terminów rekrutacji"

    • Zmiana harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2020/2021

      

     Zarzadzenie_REKiS.0050.1.40.2020.pdf

    • Dyrektor Zepołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wrocławskich informuje o dniach wolnych w roku szkolny 2019/2020

    •  

    • Informacje dotyczące obiadów szkolnych 

    • Informacja dotycząca płatności za obiady w miesiącu wrześniu 2019
     w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielanach Wr.
     (dotyczy klas 1-8)
     Uprzejmie prosimy o uregulowanie płatności za miesiąc wrzesień b.r. (do dnia 15.IX),
     na poniższy rachunek bankowy nadany przez Urząd Gminy.
     (
     Nie dotyczy osób, które już dokonały wpłat za m-c IX).

     89 9575 0004 0000 1137 2000 0070

     Kwota: 6,5zł x ilość dni we wrześniu

     w październiku otrzymają Państwo tabelę opłat

     Natomiast od miesiąca października b.r. zgodnie z informacją z Urzędu Gminy, każdej rodzinie (również tej, która w zeszłym roku zapisała dziecko na obiady) zostanie nadany nowy indywidualny numer konta na rok szkolny 2019/2020 r. Zostanie on przekazany na początku października b.r.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Unicef w Bielanach Wrocławskich
   • szkola@sisco.pl
   • tel. (+48) 713112793 fax. (+48) 713110483
   • Bielany Wrocławskie ul. Akacjowa 1 55-040 Kobierzyce
 • Galeria zdjęć

  • Szkolny konkurs recytatorski
  • Zdjęcia szkoły