• UWAGA! KOMUNIKAT EPIDEMIOLOGICZNY!
     • UWAGA! KOMUNIKAT EPIDEMIOLOGICZNY!

      27.02.2020

      Osoby, które wróciły z rejonów, gdzie stwierdzono zachorowania spowodowane przez koronawirusa COVID19 i odczuwają niepokojące objawy:

      - gorączkę, powyżej 38 stopni C
      - kaszel,
      - duszność,
      - bóle mięśniowe,

      Powinny zgłaszać się bezpośrednio do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu, tel 71 395 75 20  

      Ponadto wszelkich informacji dotyczących postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem udzielają eksperci Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu pod numerami:

      +48 693 900 908 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -15.00

      +48 603 720 579 – codziennie po 15.00 i w dni wolne od pracy,

      Dla pacjentów dostępna jest też całodobowa infolinia NFZ

      800 190 590

       

      Więcej informacji można znaleźć na stronach:

        https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

        http://www.psse.wroc.pl/

    • Dolnośląski Kurator Oświaty informuje
     • Dolnośląski Kurator Oświaty informuje

      26.02.2020

      Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch.
      W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

      Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

      W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

      Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:- codziennie mierzyć temperaturę ciała- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

      W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

      Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

      Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach
      - Ministerstwa Zdrowia https://liblink.pl/RhTOE7uNOX
      - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

      Z poważaniem
      Roman Kowalczyk
      Dolnośląski Kurator Oświaty

    • Zajęcia dodatkowe dla uczniów
     • Zajęcia dodatkowe dla uczniów

      26.02.2020

      Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla szkół w Gminie Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice - rok szkolny 2019/2020.
       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wr.

       

      Zasady rekrutacji na zajęcia:

      1. Jeżeli rodzic jest zainteresowany zapisem dziecka na wybrane zajęcia, jest zobowiązany      do wypełnienia i dostarczenia w formie pisemnej do sekretariatu
          (może to zrobić uczeń)deklaracji uczestnictwa oraz zgody na przetwarzanie danych                osobowych,w terminie od 27.02 do 02.03.2020

      2.O przyjęciu ucznia decyduje kolejność zgłoszenia

      3.Ze względu na małą liczbę miejsc,
         prosimy aby zapisać ucznia tylko na jeden rodzaj zajęć

      4. Zajęcia są bezpłatne

      5. Zajęcia przewidziane są do końca roku szkolnego

      6 We wrześniu, po nowym naborze, planowana jest kontynuacja programu

      7.Jeżeli na zajęciach zwolni się miejsce,
         osoby z listy rezerwowej będą informowane o
         dodatkowej możliwości zapisu na zajęcia

      Nauczyciel edukator – Agnieszka Przybylska

      deklaracja_wniosek_1.docx

    • Szkolny konkurs recytatorski
     • Szkolny konkurs recytatorski

      26.02.2020

       

      5 lutego 2020 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego Poetry Is Cool. Konkurs  przewidziany był dla uczniów klas 4-8. Uczniowie mogli recytować wiersz anglojęzycznego poety lub polskiego, przetłumaczonego na język angielski. Recytowano więc między innymi wiersze Ezry Pounda oraz Wisławy Szymborskiej. Konkurs poprzedziły dwie prezentacje przygotowane przez  uczniów Julię U. z klasy 7A i Mikołaja B. z klasy 5C, realizujących indywidualne programy nauki z języka angielskiego. Prezentacje dotyczyły największego poety i dramaturga w literaturze angielskiej czyli Williama Szekspira oraz szkockiej tradycji recytowania wierszy, znanej jako Wieczoru Burnsa od nazwiska szkockiego poety.

                  Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce  - Kacper P. z klasy 5C, II miejsce  - Ksawery P. z klasy 4A  III miejsce - Dominika Cz. z klasy 5D. Wyróżnienia otrzymały Maja Ł. z klasy 6D i Pola B. z klasy 5D. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujęmy wszystkim uczestnikom konkursu.

                                                                                                      Joanna Twarda
                                                                                               organizatorka konkursu

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Unicef w Bielanach Wrocławskich
   • szkola@sisco.pl
   • tel. (+48) 713112793 fax. (+48) 713110483
   • Bielany Wrocławskie ul. Akacjowa 1 55-040 Kobierzyce
 • Galeria zdjęć

  • Szkolny konkurs recytatorski
  • Zdjęcia szkoły